Výbory zastupitelstva MČ

Výbor finanční


Předseda:     
Místopředseda:         
Členové: 
Tajemník:                                                         


Výbor pro rozvoj a infrastrukturu


Předseda:  
Místopředseda:         
Členové:


 Tajemník:                                                      Výbor kontrolní


Předseda:  
Místopředseda:        
Členové:

 
Tajemník: