Opravy obecních bytů: Ečerova 4, byt. č. 5, Vondrákova 21, byt č. 8, Vondrákova 23, byt č. 30

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
24.1.2018, 12:00 hod.
9.1.2018  OBH Mgr. Romana Rajdová
tel. 546125160
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
TROJAN-ZTI, Foltýnova 998/1, 635 00 Brno stavební práce
malého rozsahu
2 377 944 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace      smlouva   vyhodnocení