Dodání 3 ks odpadkových košů CR 255

termín nabídek do 27.10.2011, 12:00 - odbor životního prostředí a dopravy - Ing. Radek Bárta , tel. 546125151

přílohy:
výzva + krycí list   objednávka

Výměna svislých plastových rozvodů TUV v panelovém domě Větrná 3

termín nabídek do 27.10.2011, 12:00 - odbor majetkový a investiční - Ing. Josef Vaverka, tel. 546125142

přílohy:
výzva   smlouva   krycí list   uzavřená smlouva

Dodávka počítačů a monitorů (1)

termín nabídek do 26.10.2011, 12:00 - odbor pečovatelské služby - Viktor Pařízek, tel. 539 013 037

přílohy:
výzva   krycí list   prodloužení   ukončení

Zimní údržba přilehlé komunikace ke Společenskému centru Bystrc, Odbojářská 2 v rozsahu 360 m²

termín nabídek do 26.10.2011, 12:00 - odbor kultury - Pavel Dobřenský, tel. 546 224 320

přílohy:
výzva   specifikace   situace   krycí list   objednávka

Oprava a nátěr zábradlí v lokalitě Bystrc I

termín nabídek do 26.10.2011, 12:00 - odbor životního prostředí a dopravy - Ing. Radek Bárta , tel. 546125151

přílohy:
výzva + krycí list   objednávka