Dodání sáčků na psí exkrementy

termín nabídek do 22.9.2011, 12:00 - odbor životního prostředí a dopravy - Ing. Radek Bárta , tel. 546125151

přílohy:
výzva + krycí list   objednávka

Tvorba webové stránky MČ Brno-Bystrc

termín nabídek do 7.9.2011, 12:00 - marek.michal​@​sever.brno.cz, tel.: 545 542 209

přílohy:
výzva   zápis z otevírání obálek   výsledky výběru   smlouva

Malířské práce

termín nabídek do 2.9.2011, 12:00 - odbor pečovatelské služby - Stanislava Zimmermannová, tel. 603 598 488

přílohy:
uzavřená objednávka   výzva   krycí list   objednávka

Rekonstrukce osvětlení

termín nabídek do 2.9.2011, 12:00 - odbor pečovatelské služby - Stanislava Zimmermannová, tel. 603 598 488

přílohy:
výzva  krycí list  zrušení

Tisk a distribuce Bystrckých novin

termín nabídek do 25.7.2011, 12:00 - odbor vnitřních věcí - Ing. Dana Kalousková, tel. 546125180

přílohy:
výzva a návrh smlouvy   krycí list   ukázka vydání BN   uzavřená smlouva