Likvidace odpadu a úklid cykloodpočívky pod hradem Veveří

termín nabídek do 27.12.2011, 12:00 - odbor životního prostředí a dopravy - Ing. Radek Bárta , tel. 546125151

přílohy:
výzva + krycí list   objednávka

Tisk měsíčních plakátů s programem Společenského centra Bystrc na období 02/2012 – 12/2012 (9 měsíců, červenec + srpen ne)

termín nabídek do 16.12.2011, 12:00 - odbor kultury - Libuše Leznarová, tel. 546 224 320

přílohy:
výzva   vzor   krycí list   objednávka

Přestavba služebního bytu na třídu MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci

výsledek výběrového řízení - odbor majetkový a investiční

přílohy:
zápis KVZ   hodnotící tabulka

Oprava – údržba poškozených míst podlahy v sále Společenského centra

termín nabídek do 18.11.2011, 12:00 - odbor kultury - Pavel Dobřenský, tel. 546 224 320

přílohy:
uzavřená objednávka   výzva   krycí list

Dodávka počítačů a monitorů

termín nabídek do 16.11.2011, 12:00 - odbor pečovatelské služby - Viktor Pařízek, tel. 539 013 037

přílohy:
uzavřená smlouva   výzva   krycí list