Oprava a nátěr mantinelového hřiště Štouračova

termín nabídek do 4.10.2011, 12:00 - odbor životního prostředí a dopravy - Ing. Radek Bárta , tel. 546125151

přílohy:
výzva + krycí list  objednávka

Dodání a montáž 12-ti kusů odpadkových košů Kopenhagen

termín nabídek do 4.10.2011, 12:00 - odbor životního prostředí a dopravy - Ing. Radek Bárta , tel. 546125151

přílohy:
výzva + krycí list  objednávka

Dodání a instalace odrazové desky na basket na hřiště Vejrostova

termín nabídek do 4.10.2011, 12:00 - odbor životního prostředí a dopravy - Ing. Radek Bárta , tel. 546125151

přílohy:
výzva + krycí list  objednávka

Montáž a demontáž vánočního osvětlení

termín nabídek do 26.9.2011, 12:00 - odbor životního prostředí a dopravy - Ing. Radek Bárta , tel. 546125151

přílohy:
výzva + krycí list   objednávka

Dodání sáčků na psí exkrementy

termín nabídek do 22.9.2011, 12:00 - odbor životního prostředí a dopravy - Ing. Radek Bárta , tel. 546125151

přílohy:
výzva + krycí list   objednávka