Opravy obecních bytů: Laštůvkova 61, byt č. 11, Laštůvkova 71, byt č. 10

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
20.6.2018, 12:00 hod.
5.6.2018  OBH František Pelikán
tel. 546125163
> 50 000 Kč
≤ 300 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
TROJAN-ZTI, s.r.o., Foltýnova 1, 635 00 Brno stavební práce
malého rozsahu
2 290 902 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Opravy obecních bytů: Černého 41, byt č. 3, Ondrouškova 5, byt č. 23

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
11.6.2018, 12:00 hod.
25.5.2018  OBH František Pelikán
tel. 546125163
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
SBP holding a.s., Geislerova 280/3, 615 00 Brno stavební práce
malého rozsahu
4 419 739 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva     vyhodnocení


Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů u MČ Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
8.6.2018,   12:00
24.5.2018 OVV
Ing. Dana Kalousková
tel. 546125180
> 50 000
≤ 300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Mgr. Alena Straubová, advokátka,
IČO 66242665
služby
 malého rozsahu
6
10 000 Kč/měsíc
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Gastro provoz ve Společenském centru v Brně Bystrci

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
21.5.2018, 12:00
27.4.2018 OKUL
Ladislav Mlejnek
tel. 546125200
> 500 000 Kč
≤ 2 000 000 Kč
 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Zakázka zrušena dodávka
malého rozsahu
1  Kč
Přílohy: zadávací dokumentace      usnesení o zrušení


Opravy obecních bytů: Kachlíkova 15, byt č. 9, Ečerova 6, byt č. 2

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
7.5.2018, 12:00 hod.
20.4.2018  OBH František Pelikán
tel. 546125163
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Izolservis, spol. s.r.o., Srbská 53, 612 00 Brno stavební práce
malého rozsahu
3 465 280 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení