Dodávka krouhače zeleniny pro kuchyni Školní jídelny Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
6.10.2017, 12:00 21.9.2017 zakázka ŠJ Vejrostova 1, 63500 BRNO
Ing. Radmila Zábršová
tel. 546224212
> 50 000
≤ 500 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
dodávka
malého rozsahu

Přílohy: zadávací dokumentace                                                                zrušeno z důvodu nejednoznačného zadání


Radarový měřič rychlosti

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
22.9.2017, 12:00 13.09.2017 OŽPD
Jaroslav Mráz
tel. 546125152
> 50.000 Kč
≤ 300.000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
DAS elektro, s.r.o., Němčice 125, 768 43 služby 
malého rozsahu
3 68 500 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace   smlouva    vyhodnocení


Komplexní realizace výměny vchodových dveří obecního domu Kachlíkova 10, Brno

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
27.9.2017
12.9.2017  OBH Mgr. Romana Rajdová
tel. 546125160

≤ 300 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Petr Sýkora, Foerstrova 1, Brno 616 00 stavební práce
malého rozsahu
1 85 158.05 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace     smlouva    vyhodnocení                            


Oprava části účelové komunikace v lokalitě Rokle u Brněnské přehrady, Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
12.9.2017, 12:00 4.9.2017 OMI
Ing. Pavel Bednář
tel. 546125142
50 000 Kč
  300 000 Kč
Dodavatel: Předmět:
Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 113, 612 00 Brno stavební práce malého rozsahu
2 296 777 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace      smlouva a vyhodnocení


Dodání koncertního klavíru pro Společenské centrum Bystrc, Odbojářská 2, Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
8.9.2017, 12:00 hod
28.8.2017 OKUL
Mgr. Zdenek Krutek, MBA
tel. 546125200
> 50 000 Kč
≤ 
500 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Jan Drnek zboží
malého rozsahu
5 409 200 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace      smlouva    vyhodnocení     protokol o zkoušce