Komplexní realizace výměny vchodových dveří obecního domu Kachlíkova 10, Brno

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
15.8.2017, 12:00
31.7.2017  OBH Mgr.. Romana Rajdová
tel. 546125160
> 50 000 Kč
≤ 300 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
  stavební práce
malého rozsahu
   
Přílohy: zadávací dokumentace                                                                 zrušeno, nebyla předložena žádná nabídka


Oprava obecních bytů Ečerova 2 byt č. 17

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
31.7.2017
17.7.2017  OBH Ing. Michal Oškrda
tel. 546125163
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Kristek-instalo, spol. s r.o. stavební práce
malého rozsahu
4 192 350 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení                                             


Oprava obecních bytů Vondrákova 17 byt č. 27

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
31.7.2017
17.7.2017  OBH Ing. Michal Oškrda
tel. 546125163
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
  stavební práce
malého rozsahu
   
Přílohy: zadávací dokumentace                       

Zrušení zadání veřejné zakázky na základě čl. 10 výzvy ze dne 17.7.2017 z důvodu realizace opravy v rámci realizace hromadné rekonstrukce bytových jader v domech Vondrákova 17-23 lichá, která započne v posledním srpnovém týdnu.


Protierozní úpravy při účel. komunikaci souběžné s ul. Rakovecká, Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
20.7.2017, 12:00 4.7.2017 OMI
Ing. Pavel Bednář tel. 546125142
Ing. Vaverka  tel. 546125140
50 000 Kč
  500 000 Kč
Dodavatel: Předmět:
Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 113, 612 00 Brno stavební práce malého rozsahu
3 484 452 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace     smlouva a vyhodnocení


Oprava přístupového schodiště mimo areál ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
17.7.2017, 12:00 3.7.2017 OMI
Ing. Pavel Bednář
tel. 546125142
50 000 Kč
  300 000 Kč
Dodavatel: Předmět:
Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
H.K.U., spol. s r.o., 612 00 Brno stavební práce malého rozsahu
2 297 223 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace   smlouva    vyhodnocení