Dodávka bezpečnostního software - licence na 36 měsíců

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
11.5.2017, 12:00  
2.5.2017 OVV
Michal Krajčírovič
tel. 546125186
> 50 000
≤ 300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
AutocCont CZ a.s., Sochorova 23, 616 00 služby
malého rozsahu
3 68 000 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace     objednávka    vyhodnocení


Výměna vodoměrů a kalorimetrů – obecní domy Bystrc 2017

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
4.5.2017,  12:00
20.4.2017  OBH Ing. Michal Oškrda
tel. 546125163
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Koncept FAST, s.r.o. stavební práce
malého rozsahu
2 178 702 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace     smlouva      vyhodnocení                                                                     


Oprava obecních bytů: Valouškova 8 byt č. 30 a Laštůvkova 63 byt č. 1

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
28.4.2017,  12:00
13.4.2017  OBH Ing. Michal Oškrda
tel. 546125163
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
TROJAN-ZTI, s.r.o. stavební práce
malého rozsahu
1 496 582 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace      smlouva                                                                           


Zálivka stromů v Bystrci I. a II.

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
24.04.2017, 12:00 12.04.2017 OŽPD
Ing. Nicole Provazníková
tel. 546125151
> 50 000
≤ 300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Karel Zeman, Černého 39, Brno služby
malého rozsahu
1 65 Kč za provedení 1 zálivky/1 stromu
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


3 x pokos neudržovaných ploch ve vegetačním období roku 2017 na FC 1A (viz.příloha) v Brně-Bystrci

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
10.4.2017, 12:00 3.4.2017 OŽPD
Ing. Radek Bárta
tel. 546125150
> 50 000
≤ 
300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Karel Zeman, Černého 818/39, 635 00 služby
malého rozsahu
2 279 800 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Montáž a demontáž vánočního osvětlení