Oprava obecních bytů Vondrákova 9 byt č. 29; Vondrákova 9 byt č. 25 a Opálkova 2, byt č. 3

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
4.12.2017, 12:00 hod.
16.11.2017  OBH Mgr. Romana Rajdová
tel. 546125160
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Izolservis, spol. s r.o., Srbská 53 stavební práce
malého rozsahu
2 477 110 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace      smlouva     vyhodnocení             


Oprava obecních bytů Vondrákova 9 byt č. 9 a Opálkova 10, byt č. 15

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
27.11.2017, 12:00 hod.
10.11.2017  OBH Mgr. Romana Rajdová
tel. 546125160
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
AQUA-GAS, spol. s r.o. Berkova 92, Brno stavební práce
malého rozsahu
2 423 969 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva   vyhodnocení               


Montáž, demontáž a zapůjčení vánočního osvětlení

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
3.11.2017, 12:00 25.10.2017 OŽPD
Ing. Radek Bárta
tel. 546125150
> 50 000
≤ 
300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
S.O.S. -Dekorace, s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Provozovna: Výstaviště 1, 647 00 Brno služby
malého rozsahu
1 163 802 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Montáž a demontáž vánočního osvětlení

Oprava schodiště a komunikace před vchodem do pavilonu tělesné výchovy v areálu ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
2.11.2017, 12:00 25.10.2017 OŽPD
Ing. Marcela Nepejchalová
tel. 546125156, 778 709 816
> 50 000
≤ 300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
H.K.U. s.r.o. služby 
malého rozsahu
1 189 778 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Oprava pěších tras za domy v ulici Teyschlova lichá, Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
19.10.2017, 12:00 11.10.2017 OMI
Ing. Pavel Bednář
tel. 546125142
50 000 Kč
  300 000 Kč
Dodavatel: Předmět:
Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 113, 612 00 Brno stavební práce malého rozsahu
4 164 326 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace      smlouva a vyhodnocení