Kontrola hospodaření školských příspěvkových organizací v MČ Brno-Bystrc za rok 2017 včetně školení

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
16.3.2018, 12:00 1.3.2018 OŽPD
Ing. Marcela Nepejchalová
tel. 546125156, 778 709 816
> 50 000
≤ 300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Ing. Zdeněk Kříž služby 
malého rozsahu
3 67 960 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace     smlouva     vyhodnocení


Dodávka mycích a hygienických prostředků pro potřeby MČ Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
28.2.2018,   12:00
21.2.2018 OVV
Ing. Dana Kalousková
tel. 546125180
> 50 000
≤ 300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Velkoobchod LUKA s.r.o. služby
 malého rozsahu
4 871.71 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Dodávka kancelářského materiálu

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
28.2.2018,   12:00
21.2.2018 OVV
Ing. Dana Kalousková
tel. 546125180
> 50 000
≤ 300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
služby
 malého rozsahu
   
Přílohy: zadávací dokumentace                                                                                             ZAKÁZKA ZRUŠENA


Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
12.3.2018 15.2.2018 OMI
Ing. Dana Kalousková
tel. 546125180
> 500 000 Kč
≤ 2 000 000 Kč
 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
I3 Consltans s.r.o. K Trninám 945/35, 163 00 Praha 6 služby malého rozsahu
6 163 350 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Opravy obecních bytů: Foltýnova 22, byt č. 12, Černého 46, byt č. 7

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
26.2.2018, 12:00 hod.
9.2.2018  OBH František Pelikán
tel. 546125160
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
SBP holding a.s., Geislerova 280/3, Židenice, 615 00 Brno stavební práce
malého rozsahu
4 389 729 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace     smlouva     vyhodnocení