Protierozní úpravy při účel. komunikaci souběžné s ul. Rakovecká, Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
20.7.2017, 12:00 4.7.2017 OMI
Ing. Pavel Bednář tel. 546125142
Ing. Vaverka  tel. 546125140
50 000 Kč
  500 000 Kč
Dodavatel: Předmět:
Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 113, 612 00 Brno stavební práce malého rozsahu
3 484 452 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace     smlouva a vyhodnocení


Oprava přístupového schodiště mimo areál ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
17.7.2017, 12:00 3.7.2017 OMI
Ing. Pavel Bednář
tel. 546125142
50 000 Kč
  300 000 Kč
Dodavatel: Předmět:
Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
H.K.U., spol. s r.o., 612 00 Brno stavební práce malého rozsahu
2 297 223 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace   smlouva    vyhodnocení


Dodání a instalace nového kotle na tuhá paliva v objektu technických služeb ve sběrném středisku odpadů Páteřní 3

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
17.7.2017, 12:00 29.6.2017 OŽPD
Ing. Radek Bárta
tel. 546125150
> 50 000
≤ 
300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
služby
malého rozsahu
1  Kč
Přílohy: zadávací dokumentace  
Zrušení zadání VZ na základě čl.8 výzvy k podání nabídky na VZ ze dne 27.10.2016 z důvodu vysoké nabídkové ceny překračující schválené rozpočtové náklady k této akci.


Montáž a demontáž vánočního osvětlení

Ostraha bytových domů Vondrákova 17,19,21,23 v průběhu rekonstrukce jader v MČ Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
13.7.2017
22.6.2017 OMI
Ing. Josef Vaverka
tel. 546125140

> 50 000 Kč
≤ 300 000 Kč
 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
OP Security s.r.o. služby
malého rozsahu
4 85 Kč/hod
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Ostraha bytových domů Valouškova 8,12, Píškova 14 v průběhu rekonstrukce jader v MČ Brno-Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
13.7.2017
22.6.2017 OMI
Ing. Josef Vaverka
tel. 546125140

> 50 000 Kč
≤ 300 000 Kč
 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
OP Security s.r.o. služby
malého rozsahu
3 85 Kč/hod
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva   vyhodnocení