Analýza současného stavu zpracování osobních údajů, implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR a výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, a to u příspěvkových organizací zadavatele

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
17.4.2018, 12:00 9.4.2018 OŽPD
Ing. Marcela Nepejchalová
tel. 546125156, 778 709 816
> 50 000
≤ 300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
AK Mgr. Alena Straubová, Brno služby 
malého rozsahu
7 321 600 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace      smlouva    vyhodnocení


3 x pokos neudržovaných ploch ve vegetačním období roku 2018 na FC 1A (viz.příloha) v Brně-Bystrci

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
4.4.2018 12:00 28.3.2018 OŽPD
Ing. Radek Bárta
tel. 546125150
> 50 000
≤ 
300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Karel Zeman, Černého 818/39, 635 00 Brno služby
malého rozsahu
4 274 900 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Montáž a demontáž vánočního osvětlení

3 x pokos neudržovaných ploch ve vegetačním období roku 2018 na FC 2A (viz.příloha) v Brně-Bystrci

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
4.4.2018 12:00 28.3.2018 OŽPD
Ing. Radek Bárta
tel. 546125150
> 50 000
≤ 
300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Lubomír Liška, U hájovny 134/11, 641 00 Brno služby
malého rozsahu
3 189 000 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace      smlouva    vyhodnocení


Montáž a demontáž vánočního osvětlení

Rekonstrukce víceúčelových plážových kurtů v areálu ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
16.4.2018 22.3.2018 OMI
Ing. Marcela Nepejchalová
tel. 546125140
> 500 000 Kč
≤ 6 000 000 Kč
 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
A4 BS, s.r.o, Mokrohorská 17a, 644 00 Brno- Soběšice stavební práce
malého rozsahu
2 2 649 786 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace     smlouva    vyhodnocení


Zastínění dětského pískoviště Kamechy

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
19.03.2018, 12:00 12.03.2018 OŽPD
Ing. Radek Bárta
tel. 546125150
> 50 000
≤ 
300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
YGGDRASILMONT s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno služby
malého rozsahu
2 60 000 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Montáž a demontáž vánočního osvětlení