Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
12.3.2018 15.2.2018 OMI
Ing. Dana Kalousková
tel. 546125180
> 500 000 Kč
≤ 2 000 000 Kč
 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
I3 Consltans s.r.o. K Trninám 945/35, 163 00 Praha 6 služby malého rozsahu
6 163 350 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení