Opravy obecních bytů: Foltýnova 22, byt č. 12, Černého 46, byt č. 7

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
26.2.2018, 12:00 hod.
9.2.2018  OBH František Pelikán
tel. 546125160
> 50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
SBP holding a.s., Geislerova 280/3, Židenice, 615 00 Brno stavební práce
malého rozsahu
4 389 729 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace     smlouva     vyhodnocení