Dodání 5.800 ks rolí sáčků na odstraňování psích exkrementů - 10. leden 2018

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
17.01.2018, 12:00 10.01.2018 OŽPD
Ing. Radek Bárta
tel. 546125150
> 50 000
≤ 
300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Hafyso, s.r.o., Ždánská 906, 658 01 Bučovice služby
malého rozsahu
2 80 272 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    objednávka    vyhodnocení


Montáž a demontáž vánočního osvětlení