Veřejná vyhláška – usnesení o přerušení stavebního řízení pro změnu v užívání Přerušení řízení - Stavební úpravy a změna v užívání části RD Nad Kašnou 32, Brno, p.č. 723 k.ú. Bystrc - 13. září 2018

Vyvěšeno: 13.9.2018  Sňato: 2.10.2018