Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnoou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 6. září 2018

Maloměřice, Starý Lískovec, Stránice, Lesná