Rozhodnutí – stavební povolení č.j. 18-11844/SU/STU; Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČ 463 47 534 zastoupené AVOS Vyškov, měřící a regulační technika, s.r.o. Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov, IČ 607 48 982; Stavební úpravy kotelny Foltýnova 19a - 10. srpen 2018

Vyvěšeno: 10.8.2018  Sňato: 28.8.2018