Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy - 13. červen 2018

Místní úprava provozu na pozemní komunikaci – ul. Vejrostova
Příloha - výkres