Záměr obce prodat, směnit, darovat, pornajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 12. leden 2018

Nový Lískovec, Líšeň