Oznámení o možnosti převzít písemnost. Povolení vrtané studny a nakládání s podzrmními vodamo na poz. p.č. 2257/30 k.ú. Žebětín č.j. 16-07848/SU/VIN - 10. listopad 2017

Vyvěšeno: 10.11.2017  Sňato: 28.11.2017