Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Havlíčkovi - 11. srpen 2017

Povolení vrtané studny na poz. p. č. 2168 k. ú. Bystrc