Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 29/2018 - 16. říjen 2018

Kurátor/kurátorka OSPOD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 16. říjen 2018

Referent/ka daní a poplatků

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 16. říjen 2018

Právník stavebního úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 16. říjen 2018

Referent stavebního úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 16. říjen 2018

Tajemník úřadu, účetní