Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. 1802526/SU/FOLM – Územní rozhodnutí č. 461 pro stavbu oplocení na pozemku p. č. 2651/1 k. ú. Bystrc - 16. únor 2018

Vyvěšeno: 16.2.2018  Sňato: 6.3.2018

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby, přístřešek Hvozdecká 12, ing. Burianová, č.j. 17-16037/SU/KRI. - 16. únor 2018

Vyvěšeno: 16.2.2018  Sňato: 6.3.2018

MMB OŠMT - 16. únor 2018

Konkurzní řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího úředníka - 16. únor 2018

Vedoucí odboru správy budov

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 16. únor 2018

Referent/ka odboru veřejných služeb