Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Návrh změny Územního plánu města Brna celoměstského významu - 24. květen 2018

B1/16-CM - Areál Jaslovských kasáren

Veřejná vyhláška - 22. květen 2018

Okresný úrad Skalica, SR

Oznámení o zahájení územního řízení – kanalizační přípojka Kamechy, ing. Krupanská, č.j. 18-06423/SU/KRI - 22. květen 2018

Vyvěšeno: 22.5.2018  Sňato: 7.6.2018

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - 22. květen 2018

Fleischnerova

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 16/2018 - 22. květen 2018

Refrent ochrany obyvatelstva a služebních vozidel