Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

Závěrečný účet r. 2017 – 2. část

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 6. březen 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 12. únor 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Městská část Brno-Bystrc - 2. únor 2018

Výroční zpráva MČ Brno-Bystrc o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 19. prosinec 2017

Rozpočet MČ Brno-Bystrc pro rok 2018