Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Městská část Brno-Bystrc - 11. červen 2018

2. změna rozpočtu 2018

Volební období 2018-2022 do ZMČ - 8. červen 2018

Stanovení počtu zastupitelů do ZMČ pro volební období 2018-2022

Rozpočtové opatření 3/2018 - 17. květen 2018

Rozpočtové opatření 3/2018

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

1. změna rozpočtu r. 2018

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

Závěrečný účet r. 2017 – 1. část