Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo přenechat ajko výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 10. květen 2018

Židenice, Líšeň, Jundrov, Štýřice

Návrh opatření obecné povahy - 10. květen 2018

Přístavní u hotelu Santon

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 18-06029/SU/STU - 10. květen 2018

Jana Knoflíčková

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 10. květen 2018

Kníničská dešťové vpusti

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 10. květen 2018

Ondrouškova 17