Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 6. únor 2018

Vedoucí finančního odboru

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 6. únor 2018

Agenda v oblasti kulturní, kontaktní pracovník pro Klub seniorů

Statutární město Brno - 6. únor 2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Statutární město Brno - 6. únor 2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

ČR - Státní pozemkový úřad - 6. únor 2018

Nabídka pozemků k pronájmu - Bystrc