Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 1. srpen 2018

Chaty Ruda

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 1. srpen 2018

Kuršova 32

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 1. srpen 2018

Kuršova 34

Nabídka pozemků k pronájmu - 1. srpen 2018

Katastrální území Bystrc

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 31. červenec 2018

Referent stavebního úřadu