Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Opatření obecné povahy - 3. srpen 2018

Ukončení dočasného zákazu koupání

Rozhodnutí č.j. 18-11493/SU/STU - Lucie Vocilková, Teyschlova 1100/22, 635 00 Brno - Byt č. 22 - Kuršova 1, 635 00 Brno - 3. srpen 2018

Vyvěšeno: 3.8.2018  Sňato: 21.8.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 25/2018 - 3. srpen 2018

Referent/referentka - technik/technička odboru školství a kultury

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 3. srpen 2018

Kuršova 30

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 1. srpen 2018

Vejrostova, Ečerova, Lýskova, Fleischnerova, Ondrouškova, Kuršova