Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Úřad městské části Brno-Žebětín - 9. únor 2018

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 270

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nemovitý majetek v nabídkovém řízení - 8. únor 2018

Prostor bufetu ve vstupní hale Společenského centra, Odbojářská 2

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo účetní - 6. únor 2018

Mzdová účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 6. únor 2018

Technik stavebního odboru

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 6. únor 2018

Vedoucí finančního odboru