Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 9. říjen 2018

Slatina, Černovice, Žabovřesky, Bosonohy, Komárov, Komín, Ponava, Židenice, Kohoutovice, město Brno

Městská policie Brno - 9. říjen 2018

Odchyt toulavých koček 20.10. - 19.11.2018

Volby do Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 2018 - 6. říjen 2018

Výsledky

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. říjen 2018

Rozpočtové opatření č. 15/2018

Státní pozemkový úřad - 3. říjen 2018

Nabídka pozemků k pronájmu