Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 10. srpen 2018

Vedoucí oddělení, sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb na odboru pečovatelské služby

Rozhodnutí – stavební povolení č.j. 18-11844/SU/STU; Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČ 463 47 534 zastoupené AVOS Vyškov, měřící a regulační technika, s.r.o. Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov, IČ 607 48 982; Stavební úpravy kotelny Foltýnova 19a - 10. srpen 2018

Vyvěšeno: 10.8.2018  Sňato: 28.8.2018

Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy - 10. srpen 2018

Listnatá, nákupní středisko Albert

Veřejná vyhláška - 10. srpen 2018

Vodní zdroj Jelenice

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout. propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 10. srpen 2018

Kníničky, Bystc, Jundrov, Štýřžice, Židenice, Pisárky, Straý Lískovec, Jehnice, Trnitá, Nový Lískovec, Chrlice, Maloměřice.....