Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Nabídka pozemků k pronájmu - 3. květen 2018

Bystrc 3547/2/0

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - 27. duben 2018

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 2091815/18/3000-11460-705400

Nabídkové řízení na prodej pozemku - 27. duben 2018

Nabídkové řízení na prodej pozemku o výměře 124 m2 v k.ú. Starý Lískovec při ulici Jemelkova

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

1. změna rozpočtu r. 2018

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

Závěrečný účet r. 2017 – 1. část