Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 5. únor 2018

Štouračova p.č. 7824/1, 7231/1

Městská část Brno-Bystrc - 2. únor 2018

Výroční zpráva MČ Brno-Bystrc o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Záměr statutárního města města Brna, Brno-Bystrc - 1. únor 2018

Pronájem obecních bytů Ondrouškova 1, Opálkova 10

Policie ČR - 16. leden 2018

Vyhlášení popisu věci - kolo Amulet Europe

Policie ČR - 16. leden 2018

Vyhlášení popisu věci - kolo Passat Neuzer