Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2018 - 30. červenec 2018

Referent/ka stavebního úřadu

Dražební vyhláška – usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci - 27. červenec 2018

Elektronická dražba 6.9.2018

Dražební vyhláška – usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - 27. červenec 2018

Elektronická dražba 28.8.2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 20. červenec 2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - 20. červenec 2018

Dočasný zákaz používání vody ke koupání - vodní nádrž Brno