Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočtové opatření č. 24/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočtové opatření č. 23/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočtové opatření č. 20/2018

Statutární město Brno - 3. leden 2019

Obecně závazná vyhláška č. 22/2018

Statutární město Brno - 3. leden 2019

Obecně závazná vyhláška č. 21/2018