Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 6. únor 2018

Vedoucí finančního odboru

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 6. únor 2018

Agenda v oblasti kulturní, kontaktní pracovník pro Klub seniorů

ČR - Státní pozemkový úřad - 6. únor 2018

Nabídka pozemků k pronájmu - Bystrc

Městská část Brno-Bystrc - 2. únor 2018

Výroční zpráva MČ Brno-Bystrc o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Záměr statutárního města města Brna, Brno-Bystrc - 1. únor 2018

Pronájem obecních bytů Ondrouškova 1, Opálkova 10