Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Rozhodnutí - veřejná vyhláška - 8. srpen 2018

Stavební úpravy a změna v užívání části stavby rodinného domu Nad kašnou 331/32, Brno

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 8. srpen 2018

Referent - veřejný opatrovník (agenda veřejného opatrovnictví osob a agendy související)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2018 - 8. srpen 2018

Referent/ka stavebního úřadu

Rozhodnutí - stavební povolení č.j. 18-11584/SU/STU Teplárny Brno, stavební úpravy kotelny Kuršova 36, Brno-Bystrc - 7. srpen 2018

Vyvěšeno: 7.8.2018  Sňato: 23.8.2018

Oznámení o zahájení územního řízení č.j. 18-11720/SU/FOLM pro stavbu s názvem: Optická trasa SMART Comp a.s.: Brno-Bystrc – úsek 5 - 7. srpen 2018

Vyvěšeno: 7.8.2018  Sňato: 23.8.2018