Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení - 15. květen 2018

Brno-Kníničky - Neptun

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 15. květen 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Údolí oddechu

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 11. květen 2018

Horní Heršpice, Černovice

MMB OŠMT - 11. květen 2018

Ředitel/ka Základní školy Gajdošova 3, Brno, ředitel/ka Mateřské školy Synkova 24, Brno

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 10. květen 2018

Výkon údržby pozemních komunikací v ulicích Říčanská, Teyschlova, Kamechy, Černého, U ZOO, Odbojářská