Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Exekutorský úřad Beroun - 13. únor 2018

Dražební vyhláška

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 12. únor 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení, stavební úpravy bytu č. 14 v bytovém domě na ulici Lýskova 1037/9 v Brně-Bystrci,č.j.18-02118/SU/STU, Tereza Jarošová, Zámečnická 90/2, 602 00 Brno - 12. únor 2018

Vyvěšeno: 12.2.2018  Sňato: 28.2.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 12. únor 2018

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Podkomorská

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 9. únor 2018

Dočasný zákaz stání na místní komunikaci (Kníničky)