Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

Závěrečný účet r. 2017 – 2. část

Statutární město Brno OŠMT - 18. duben 2018

Konkurzy na obsazení míst ředitelů/ředitelek MŠ a ZŠ

Veřejná vyhláška - 12. duben 2018

Řízení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy - 12. duben 2018

Dočasný zákaz stání na místních komunikacích

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy - 12. duben 2018

Stanovení změny úpravy provozu na pozemní komunikaci Černého 5