Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 13. listopad 2017

Úředník/úřednice odboru majetkového

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního místa vedoucího úředníka - 13. listopad 2017

Vedoucí Odboru pečovatelské služby

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 56/2017 - 13. listopad 2017

Referent/ka odboru stavebního

Oznámení o možnosti převzít písemnost. Povolení vrtané studny a nakládání s podzrmními vodamo na poz. p.č. 2257/30 k.ú. Žebětín č.j. 16-07848/SU/VIN - 10. listopad 2017

Vyvěšeno: 10.11.2017  Sňato: 28.11.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 9. listopad 2017

Refrent PaM