Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Výběrové řízení pro obsazení místa - 22. září 2017

Strážník Městské policie v Židlochovicích

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - 20. září 2017

Marie Ohrazdová

Rozhodnití OST/VOD/584-17/Vi - 20. září 2017

Ing. Jan Holan

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 20. září 2017

Komárov,  Bohunice, Žabovřesky

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 20. září 2017

Valouškova, Větrná, Údolí oddechu, Pod Horkou, Teyschlova