Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno - 17. říjen 2018

Obecně závazná vyhláška č. 15/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 17. říjen 2018

Rozpočtové opatření č. 17/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 17. říjen 2018

Rozpočtové opatření č. 16/2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 30/2018 - 16. říjen 2018

Právník/právnička odboru stavebního

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 29/2018 - 16. říjen 2018

Kurátor/kurátorka OSPOD