Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Policie ČR - 16. leden 2018

Vyhlášení popisu věci - kolo Passat Neuzer

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 16. leden 2018

Refernt PaM

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 16. leden 2018

Referent/ka Odboru stavebního

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2018 - 16. leden 2018

Právník/právnička odboru stavebního

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2018 - 16. leden 2018

Právník/právnička právního oddělení odboru organizačního