Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 19. prosinec 2017

Rozpočet MČ Brno-Bystrc pro rok 2018

MČ Brno-Bystrc - 8. září 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023

Rozpočtové opatření 7/2017 - 26. květen 2017

Vyvěšeno: 26.5.2017

Rozpočtové opatření 6/2017 - 26. květen 2017

Vyvěšeno: 26.5.2017

Rozpočtové opatření 5/2017 - 26. květen 2017

Vyvěšeno: 26.5.2017