Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

MČ Brno-Bystrc - 8. září 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023

Rozpočtové opatření č. 16/2017 - 29. srpen 2017

Rozpočtové opatření č. 16/2017

Rozpočtové opatření č. 14/2017 - 29. srpen 2017

Rozpočtové opatření č. 14/2017

Rozpočtové opatření č. 15/2017 - 15. srpen 2017

Rozpočtové opatření č. 15/2017

3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 - 11. červenec 2017

3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017