Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Státní pozemkový úřad - 3. říjen 2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 26. září 2018

Rozpočtové opatření č. 14/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 26. září 2018

Rozpočtové opatření č. 13/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 26. září 2018

Rozpočtové opatření č. 12/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 26. září 2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018