Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 5. září 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - 1. září 2017

B/95/2017

Veřejná vyhláška - 30. srpen 2017

Zadání změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016

Statutární město Brno - 30. srpen 2017

Výběrové řízení pro poskytování účelových půjček - I. etapa 2018

Rozpočtové opatření č. 16/2017 - 29. srpen 2017

Rozpočtové opatření č. 16/2017