Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Nabídkové řízení na prodej pozemku - 31. květen 2018

p.č. 383/5 včetně stavby č. pop. 600, Štefánikova 66a a pozemku p.č. 383/6 v k.ú. Ponava

Rozpočtové opatření 3/2018 - 17. květen 2018

Rozpočtové opatření 3/2018

Nabídka pozemků k pronájmu - 3. květen 2018

Bystrc 3547/2/0

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

1. změna rozpočtu r. 2018

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

Závěrečný účet r. 2017 – 1. část