Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2018 - 24. říjen 2017

Vyvěšeno: 24.10.2017  Sňato: 6.12.2017

4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 - 18. říjen 2017

Vyvěšeno: 18.10.2017

Rozpočtové opatření č. 19/2017 - 18. říjen 2017

Rozpočtové opatření č. 19/2017

Výběrové řízení - 12. říjen 2017

Ředitel/ka Koupaliště Brno-jih, p.o.

Statutární město Brno - 25. září 2017

Nabídkové řízení na prodej pozemku o výměře 285m2 v k. ú. Mokrá Hora