Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 5. duben 2018

Úředník/úřednice odboru majetkového

Statutární město Brno - 5. duben 2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

Statutární město Brno - 5. duben 2018

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy - 5. duben 2018

Realizace přípojek inženýrských sítí na ul. Pod Mniší horou

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy - 4. duben 2018

Příjezd ke Kotelně Kuršova