Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 4. leden 2018

Referent odboru územního a stavebního řízení

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 4. leden 2018

Úředník/úřednice odboru majetkového

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 17-19138/SU - 4. leden 2018

Vyvěšeno: 4.1.2018  Sňato: 23.1.2018

Oznámení o zahájení územního řízení č.j. 17-14300/SU/STR - 4. leden 2018

Vyvěšeno: 4.1.2018  Sňato: 23.1.2018

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky - 28. prosinec 2017

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky