Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Rozhodnutí o odstranění stavby bývalého nákupního střediska Letná, Černého 2, Brno - 3. červenec 2018

Vyvěšeno: 3.7.2018  Sňato: 19.7.2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - 2. červenec 2018

Elektronické dražební jednání 3.10.2018

Usnesení o nařízení dražebního roku - 2. červenec 2018

Elektronická dražba 22.8.2018

Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Bystrc - 28. červen 2018

Byt č. 27 v domě Kavčí 1

Rozpočtové opatření 6/2018 - 28. červen 2018

Rozpočtové opatření 6/2018