Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.j. MCBSLA/060665/18/TAJ - 12. leden 2018

Referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu)

MMB OÚPR - 12. leden 2018

Zadání změny územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn RP MPR Brno 2016: B 1/17-RP ul. Pekařská, Anenská, k.ú.Staré Brno

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 4. leden 2018

Referent/ka odboru veřejných služeb

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 4. leden 2018

Referent - předseda/předsedykně přestupkové komise

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2017 - 4. leden 2018

Referent/ka úseku dopravy a správních činností