Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Věznice Kuřim - 12. duben 2018

Inzerát na vychovatele oddělení výkonu trestu

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.4.2018 - 12. duben 2018

Vyvěšeno: 12.4.2018  Sňato: 20.4.2018

Rozhodnutí č.j. 18-05273/SU/STU - Hedvika Novotná, Rerychova 1082/4, 635 00 Brno - Byt č. 52 - Rerychova 1082/4, 635 00 Brno - 10. duben 2018

Vyvěšeno: 10.4.2018  Sňato: 26.4.2018

SMART Comp a.s. - 5. duben 2018

Optická trasa SMART Comp a.s. Brno-Bystrc – úsek III. 1. část (text)

SMART Comp a.s. - 5. duben 2018

Optická trasa SMART Comp a.s. Brno-Bystrc – úsek III. 2. část (mapy)