Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 6. listopad 2017

K Dálnici 15

Zrušení výběrového řízení - 3. listopad 2017

Bytový technik - zrušení

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat ajko výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 3. listopad 2017

Černovice

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 2. listopad 2017

Oprava hráze Brněnské přehrady

Rozpočtové opatření č. 21/2017 - 2. listopad 2017

Rozpočtové opatření  č. 21/2017