Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 14. září 2017

Kohoutovice, Přízřenice, Staré Brno, Kuřim, Brněnské Ivanovice

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 14. září 2017

Trýbova

MČ Brno-Bystrc - 8. září 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023

Exekutorský úřad Brno-město - 8. září 2017

Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Brno-město - 8. září 2017

Dražební vyhláška