Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy - 12. duben 2018

Stanovení změny úpravy provozu na pozemní komunikaci Teyschlova 34

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 12. duben 2018

Židenice, Štýřice, Řečkovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 12. duben 2018

Vedoucí oddělení, sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb na OPS

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 12. duben 2018

Pracovník v sociálních službách

Věznice Kuřim - 12. duben 2018

Inzerát na strážného