Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5/18 - 11. červenec 2018

Referent odboru stavebního a všeobecného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Brno-střed - 11. červenec 2018

Referent územního a stavebního řízení

MMB OO - 9. červenec 2018

Obecně závazná vyhláška č. 8/2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 9. červenec 2018

Jeřáb Vejrostova 6

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 9. červenec 2018

Radiolokátor Sokolnice