Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 16. říjen 2018

Referent/ka daní a poplatků

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 16. říjen 2018

Tajemník úřadu, účetní

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 11. říjen 2018

Štýřice, Šlapanice, Bosonohy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - 11. říjen 2018

Podkomorská

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 08/2018 - 11. říjen 2018

Právník