Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2018 - 16. leden 2018

Refrent/referentka odboru školství a kultury

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pornajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 12. leden 2018

Nový Lískovec, Líšeň

Exekutorský úřad Brno-město - 12. leden 2018

Exekuční příkaz - Ondráčková

Veřejná vyhláška - 12. leden 2018

Výzva pro vlastníka reklamního zařízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2018 - 12. leden 2018

Sociální pracovník/pracovnice - kurátor/kurátorka OSPOD