Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - 20. září 2017

Jaroslav Hradečný

Starosta MČ Brno-Bystrc - 20. září 2017

Svoláni 1. zasedání OkVK

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.j. MCBSLA/05013/17/TAJ/St - 19. září 2017

Právník odboru výstavby a územního rozvoje

Veřejná vyhláška - 19. září 2017

BKOM Přírodní

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - 19. září 2017

František Havlíček a Matěj Havlíček