Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 9. listopad 2017

Ekonom/ekonomka

Návrh opatření obecné povahy - 9. listopad 2017

Výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2017 - 7. listopad 2017

Refrenet/ka úseku dopravy a správních činností

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 7. listopad 2017

Úředník/úřednice odboru majetkového odboru

Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 6. listopad 2017

Bytový technik