Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 23. říjen 2018

Ečerova p.č. 7562/5

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 23. říjen 2018

Realizace přípojek inženýrských sítí nám. 28. dubna

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 23. říjen 2018

Protihluková stěna Obvodová

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 23. říjen 2018

Rakovecká autobusová zastávka

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 18. říjen 2018

Líšeň, Horní Heršpice, Bystrc, Řečkovice,Komín