Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Městská část Brno-Bystrc

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Městská část Brno-Bystrc

2. změna rozpočtu 2018

Rozpočtové opatření 3/2018

Rozpočtové opatření 3/2018

MČ Brno-Bystrc

1. změna rozpočtu r. 2018