Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Policie ČR

Vyhlášení popisu věci - kolo Amulet Europe

Policie ČR

Vyhlášení popisu věci - kolo Passat Neuzer

Rozpočtové opatření 7/2017

Vyvěšeno: 26.5.2017