Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Chaty Ruda

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Kuršova 32

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Kuršova 34

Nabídka pozemků k pronájmu

Katastrální území Bystrc