Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Volby do Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 2018

Výsledky

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu