Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Územní rozhodnutí – kanalizační přípojka Kamechy, ing. Krupanská, č.j. 18-00885/SU/KRI - 18. červenec 2018

Vyvěšeno: 18.7.2018  Sňato: 3.8.2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. 18-10721/SU/STU - 16. červenec 2018

Vyvěšeno: 16.7.218  Sňato: 1.8.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 16. červenec 2018

9.8.2018

Zahájení územního řízení pro stavbu B.Letná - polyfunkční objekt - 13. červenec 2018

Vyvěšeno: 13.7.2018  Sňato: 31.7.2018

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 13. červenec 2018

Tuřany, Slatina, Starý Lískovec, Jundrov, Štýřice, Veveří