Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovirou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 12. říjen 2017

Bystrc, Zábrdovice, Holásky, Zahradníkova

Veřejná vyhláška - 12. říjen 2017

Přírodní - místní komunikace III. třídy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 12. říjen 2017

Realizace přípojek inženýrských sítí Nad Kašnou 15

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 12. říjen 2017

Opravy povrchu zastávky MHD Kavčí na ul. Říčanská

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2017 - 12. říjen 2017

Refrent/ka úseku rozpočtu a financování