Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 25. září 2018

ČSOB Vokolo príglu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 28/2018 - 25. září 2018

Refernt/referentka - technik/technička odboru školství a kultury

Veřejná vyhláška - 21. září 2018

Usnesení

Veřejná vyhláška - 21. září 2018

Oznámení o zahájení řízení a konání místního šetření

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - 21. září 2018

Ochrana nového vodního zdroje - vrt HV 1