Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Rada města Brna - 28. červen 2017

Konkurz na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Kohoutova 6

Rada města Brna - 28. červen 2017

Konkurz na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Kohoutova 6

Pracovní pozice - 28. červen 2017

Pracovník centrální přípravy krmiv - ZOO Brno

Rozpočtové opatření 8/2017 - 27. červen 2017

Vyvěšeno: 27.6.2017

2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 - 27. červen 2017

Vyvěšeno: 27.6.2017