Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 11. prosinec 2017

Podkomorská - novostavba parkoviště

Oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění, přístřešek Hvozdecká 12, Ing. Burianová, č.j. 17-18228/SU/KRI. - 11. prosinec 2017

Vyvěšeno: 11.12.2017  Sňato: 28.12.2017

Oznámení o zahájení územního řízení č.j. 17-19011/SU/FOLM pro stavbu s názvem: Optická trasa SMART Comp a.s.: Brno-Bystrc – úsek 2 - 11. prosinec 2017

Vyvěšeno: 11.12.2017  Sňato: 28.12.2017

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 6. prosinec 2017

Soběšice, Kohoutovice, Veveří, Bohunice

Brněnské komunikace - 6. prosinec 2017

Odtah vozidla 5B7 8027