Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - 18. květen 2018

Veřejně přístupná cesta v k.ú. Žebětín

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 15/2018 - 18. květen 2018

Právník/právnička odboru stavebního

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka - 17. květen 2018

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Oznámení o zahájení stavebního řízení, č.j. 18-07343SU/STU, Mgr. Jan Vaverka, Teyschlova 1088/17, 635 00 Brno; Stavební úpravy bytu č. 20, bytový dům Foltýnova 12, 635 00 Brno - 17. květen 2018

Vyvěšeno: 17.5.2018  Sňato: 5.6.2018

Rozpočtové opatření 3/2018 - 17. květen 2018

Rozpočtové opatření 3/2018