Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 17. srpen 2018

Vejrostova

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 16. srpen 2018

Kníničky

Statutární město Brno - 16. srpen 2018

Výběrové řízení na poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů - I. etapa 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 16. srpen 2018

nám. 28. dubna

Registrace kandidátních listin pro volby do ZMČ Brno-Bystrc - 14. srpen 2018

Rozhodnutí o registraci - ANO 2011, Brněnští senioři, Bystrčáci, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPD - Tomio Okamura, Slušní lidé a Soukromníci, Sportovci, STAN, Zelená pro Bystrc