Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Starosta MČ Brno-Bystrc - 25. květen 2018

Svolání 7/23. zasedání ZMČ Brno-Bystrc

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 24. květen 2018

Zahradníhova, Bystrc, Černá Pole, Královo Pole, Ponava, Jundrov, Staré Brno, Žabovřesky, Brno

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 24. květen 2018

Teyschlova 34

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 24. květen 2018

Černého 5

MMB OŠMT - 24. květen 2018

Konkurzy ředitel/ka Mateřské školy Skořepka 5, Základní školy Arménská