Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 21. únor 2018

Referent odboru územního a stavebního řízení, úředník, pl. tř. 10

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, zastřešení BD, Číslo jednací: 18-02557/SU/STU, Společenství vlastníků pro dům Kubíčkova 15, 635 00 Brno, IČ 293 07 996 se sídlem Kubíčkova 875/15, 635 00 Brno - 21. únor 2018

Vyvěšeno: 21.2.2018  Sňato: 9.3.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 21. únor 2018

Rakovecká - autobusová zastávka

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou enmovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 16. únor 2018

Maloměřice, Bystrc, Jundrov, Nový Lískovec, Štýřice, Staré Brno, Slatina, Černovice, Stránice, Černá Pole, Přízřenice, Bohunice, Řečkovice

Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. 1802526/SU/FOLM – Územní rozhodnutí č. 461 pro stavbu oplocení na pozemku p. č. 2651/1 k. ú. Bystrc - 16. únor 2018

Vyvěšeno: 16.2.2018  Sňato: 6.3.2018