Starosta je volen z řad členů zastupitelstva a zastupuje městskou část navenek. Musí být občanem České republiky a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu.

Starosta

JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta, tel.: 546 125 110, mob.: 778 543 543, email: kratochvil​@​bystrc.cz
strana: ČSSD
radní
vykonává působnost pro oblast finanční a bytovou, správu bytového fondu včetně regenerace