Upozornění pro pořadatele kulturních, společenských, sportovních a podobných akcí:

Chcete-li, aby Vámi pořádaná akce byla zveřejněna v této rubrice naší webové stránky, vyplňte zde formulář.Společenské centrum Bystrc - předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na ul.Odbojářské č. 2 PO - ČT  od 16:00 hod. -19:00 hod., ostatní dny 1 hodinu před začátkem jednotlivých pořadů. Kontakt: tel.: 546 224 320, 546 211 924, e-mail: rezervaceokul​@​bystrc.cz. SLEVA je poskytována na vybrané představení seniorům od 65 let a studentům do 26 let na základě předloženého dokladu. Doprava: tramvaj č.1, 11 zast. „ZOO", autobus č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. „Vondrákova". GPS 49.2230681 16.5297858
________________________________________________________________________________________

Oblíbený koncertní cyklus "Setkání žánrů" 2017 - 2018


Městská část Brno-Bystrc ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart s. r. o. připravila již další ročník úspěšného hudebního cyklu "Setkání žánrů v sezóně 2017 – 2018".


Příprava nového ročníku je částečně ovlivněna stále probíhajícím zajišťováním plánované rekonstrukce objektu Společenského centra Bystrc (mj. opláštění objektu výměna zařízení kotelny, změna dispozice ve foyeru), která by měla být zahájena v měsíci květnu r. 2017, s předpokladem ukončení na konci září – až na začátku října t.r. O této skutečnosti byla podána informace před 5. koncertem dne 23.3.2017.

Vedení městské části Brno-Bystrc se také podařilo ještě pro rok 2017 zajistit od statutárního města Brna další finanční prostředky na rekonstrukci osvětlení velkého sálu (tato bude probíhat v době uzávěry objektu), dále na obnovu zastaralého ozvučení v prostorách zařízení a rovněž i na pořízení novějšího klavíru. Všechna tato zlepšení mohou být realizována za finanční spoluúčasti MČ Brno-Bystrc.

Odbor kultury Úřadu městské části Brno-Bystrc z výše uvedeného připravil kalendář nového ročníku hudebního cyklu na období 2017 – 2018 tak, aby byla jistota konání 1. koncertu po skončené rekonstrukci, tedy v měsíci listopadu r. 2017. Netřeba zvlášť zdůrazňovat, že MČ Brno-Bystrc přispívá na konání tohoto hudebního cyklu částkou přes 150 tis. Kč (nad rámec finančních prostředků získaných z prodeje abonentek či jednorázových vstupenek). Spolupořádající agentura se finančně nijak nepodílí.

V roce 2017 se uskuteční dva koncerty (9.11. a 14.12.2017) a v I. pololetí roku 2018 další čtyři koncerty (18.1., 15.2., 15.3. a 19.4.2018).

Cena abonentky: 1.490,- Kč (pro dvojici) a 890,- Kč (pro jednotlivce) pro všech šest koncertů. Jednotlivá vstupenka na každý koncert bude za 200,- (bez možnosti čerpání dalších slev).

Doprodej zbylých abonentek bude zahájen 4. září 2017 od 13:00 - 17:00 hod. v kanceláří ÚMČ Brno - Bystrc. v I. poschodí, dveře č. 111. Prodej bude pokračovat každé pondělí + středu od 13:00 - 17:00 hod.