Krizové řízení zahrnuje oblast přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v městské části.
Povodňový plán určuje a řeší organizační a technická opatření městské části potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku při povodni.

Krizové řízení, povodňový plán

Povodňový plán pro městskou část Brno - Bystrc          Povodňový plán - mapa

ODKAZY:Informace pro občany – projekt „Vaše cesty k bezpečí“

Ministerstvo vnitra České republiky www.mvcr.cz
- Příručka pro případ ohrožení (příručka pro obyvatele) www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx

Hasičský záchranný sbor ČR www.hzscr.cz
- Rady a doporučení, varování obyvatelstva, evakuace, prostředky individuální ochrany, nouzové přežití, ukrytí www.hzscr.cz/ochrana-obyvatelstva.aspx
- Jak se chovat během bouřky a jak ochránit obydlí před úderem blesku, co dělat při silném větru, jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře, desatero prožití bezpečného léta www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje www.firebrno.cz
- Veřejný portál krizového řízení krizport.firebrno.cz/

Policie České republiky České republiky - městské ředitelství Brno www.policie.cz

Městská policie Brno www.mpb.cz

Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje www.zzsjmk.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz

Statutární město Brno www.brno.cz

Povodí Moravy, s. p. www.pmo.cz

Český hydrometeorologický ústav - Aktuální předpověď počasí www.chmu.cz

Aktuální dopravní informace, omezení dopravy www.rsd.cz,  www.dopravniinfo.cz

Státní ústav radiační ochrany - ochrana obyvatelstva před ionizujícím zářením www.suro.cz/cz/index.html
Ministerstvo životního prostředí ČR - vodohospodářský informační portál VODA www.voda.gov.cz , přehled veškerých vodních toků s vyznačením jejich správy je trvale zveřejněno v sekci evidence /SVS/ vodní toky. Povodňový plán České republiky a vše, co s ním souvisí www.dppcr.cz

Vodní Záchranná služba ČČK Brno-střed www.vzsbrno.cz - na stránkách mimo jiné uvedeny Zásady pohybu po zamrzlé vodní ploše, příručky první pomoci apod.

Blackout - informace pro občany  blackout

Aktuální informace z domova i ze světa www.pravednes.cz Dopravní nehody, požáry, záplavy, vichřice, ekologie aj. v ČR i zahraničí www.katastrofy.com

Vyhledávání ze Sbírky zákonů na Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ - potřebujete nahlásit mimořádnou událost?

Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek bez finanční úhrady

Linky tísňového volání:

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

150 - Hasičský záchranný sbor České republiky

155 - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

158 - Policie České republiky

156 - Městská policie

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události:

- co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob)

- kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání)

- kdy se událost stala (jsi-li bezprostředním účastníkem, není nutné)

- kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláš

Nikdy nezavěšuj jako první, vyčkej na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vždy vyčkej na zpětné ověření, že se nejedná o "planý poplach".