Informace o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Veřejnosprávní kontroly následné na místě u příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-Bystrc 2016

Informace dle § 26 zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Kontroly dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. 2015

Zpráva

Přehled kontrol

Veřejnosprávní kontroly následné na místě u příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-Bystrc

Protokoly o kontrole

Kontroly podle § 46 zák. c. 202/1990 Sb.

Protokoly o kontrole

Cenové kontroly